Onze doelgroep heeft uitdagingen!

Veel mensen met een chronische aandoening proberen door te blijven werken met klachten. Ze doen zich vaak beter voor dan ze zich werkelijk voelen. Dat gaat een tijdje goed, maar op een gegeven moment vallen ze ziek uit en dan is re-integratie moeilijk. Behoud van -en terugkeer naar werk is een complexe uitdaging. Voor onze gezondheid en een inclusieve arbeidsmarkt is het belangrijk om deze omvangrijke doelgroep op het juiste moment op een persoonlijke en passende manier te ondersteunen in hun re-integratietraject naar duurzame inzetbaarheid.

Ons team staat klaar om aan de slag te gaan (vlnr): Titus Radstake, Esther Bloem, Joke Zephat, Francesca Toso, Alysha Folst

Wij ontwikkelen de oplossing met en voor elkaar!

Met dit initiatief worden de gevalideerde patiëntreis en mijn re-integratieplan van Samen Bouwen aan Participatie geïntegreerd en doorontwikkeld in een platform. In samenwerking met 25 deelnemende patiëntenorganisaties zal het worden ingezet bij werkgevers en op termijn bij zorgorganisaties. De focus voor 2025 is de inbedding van mijn re-integratieplan bij zoveel mogelijk patiënten- en belangenorganisaties (luister de inclusiepodcast 1000 Voorbeelden Tool Talk voor meer achtergrond). 

Wat is ons doel daarmee? Er zijn diverse ondersteunende (digitale) tools vanuit ervaringsdeskundigheid beschikbaar zijn en er is veel informatie voorhanden, maar de vindbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid kan en moet beter. Ook de uitwisseling tussen systemen en de herbruikbaarheid van de onderliggende data is een uitdaging. De meerderheid van de doelgroep weet daardoor de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden nog niet voldoende effectief in te zetten, terwijl het zo belangrijk voor iedere betrokkene is.

De ervaring uit de praktijk leert ons ook dat mensen vooral behoefte hebben aan praktische en concrete ervaringsdeskundige ondersteuning. Persoonlijke ervaringen uitwisselen en verbinding met lotgenoten heeft aantoonbare meerwaarde. Als je zelf een vergelijkbare situatie hebt meegemaakt, kun je beter begrijpen wat iemand doormaakt en de ander op maat ondersteunen.

Aftrap bij de Universiteit Twente

Bij de startbijeenkomst op 27 mei 2024 zijn met de patiëntenorganisaties, stakeholders en onze adviesraad de behoeften en wensen rondom de re-integratie van mensen met een chronische aandoening geactualiseerd en in kaart gebracht. Ieders rol en expertise wordt meegenomen in het Plan van Aanpak. Zo blijft het initiatief maatschappelijk relevant en duurzaam!

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIn.

Duurzame ontwikkeling door de kracht van ervaring

De kracht en impact van ervaringsdeskundigheid groeit en dat laten we zien. Hoe doen wij dat en welke rol speelt het ervaringsverhaal hierin? Je hoort het in de podcast van Sandra de Haan-Morlog van de Vertelschool Rotterdam. Ze brengt het verhaal van ervaringsdeskundige Titus – on the spot en binnen 30 minuten– verder met vragen en tips. Vertel, maar raak! Luister op Spotify via deze link.


Hallo Titus, 

Jij hebt tijdens deze podcast heel goed verwoord wat vele mensen, patiënten voelen. Er zit veel emotie en pijn in maar niet de onmogelijkheden. Er is een weg na de diagnose maar je moet hem wel vinden met behulp van ervaringsdeskundigen. Niet elke keer weer opnieuw op zoek gaan naar de mogelijkheden, maar neem een patiëntreis als houvast. Bedankt Titus. 

Met vriendelijke groet,

Irma

Oproep om je verhaal te delen

Heb jij ook een ervaring of ervaringsverhaal dat ertoe doet? Een verhaal dat de knelpunten en mogelijkheden van jouw patiëntreis in zich heeft? Deel het vooral en zoek de verbinding met mensen en belanghebbende organisaties. We helpen je er graag bij. Neem gerust contact met ons op.

Contact

Op dit moment bouwen wij aan een proof-of-concept van ons platform. Voor meer informatie of vragen mail naar: Titus@mijnreintegratie.nl of Esther@mijnreintegratie.nl.

Mijnreintegratie.nl wordt mogelijk gemaakt door:

© 2024 Van Zorg naar Inclusie